Us donem la benvinguda a Lagrange Points

Empresa dedicada a serveis
de consultoria i d’innovació

El físic i matemàtic Lagrange va descobrir, al segle XVIII, l’existència de posicions on s’equilibren els camps gravitatoris de dos cossos massius. En aquests punts, un tercer cos més petit pot romandre estacionari.

Som el punt d’equilibri entre eficiència i innovació per fer créixer el teu negoci.

Empresa nascuda a La Vall d'en Bas (La Garrotxa) orientada a diferents sectors empresarials. El nostre principal objectiu és sorprendre’t. T’oferim solucions eficients i innovadores per cobrir les teves necessitats emprant les mateixes eines i recursos que oferim com a serveis.

Josep Lluís Sánchez Brugarola

 • Co-fundador i consultor

Va començar la seva carrera professional a la consultoria a l'àrea de Formació, Gestió de Coneixement i Gestió del Canvi. Des de l'any 2007 forma part d'Infonomia com a responsable de projectes de consultoria d’innovació i de dinàmiques d'equip. Soci de l’empresa Protoplay. Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona i Doctorat en la mateixa matèria per la National University of Singapore.

Josep Lluís Sanchez

Serveis

 

Innovació

Realitzem projectes de watching i impulsem projectes innovadors:

 • Prototipatge
 • Projectes de watching
 • Consultoria d’innovació
 • Design Thinking
 • Innovació oberta
 • Formació en innovació
 • Compra Pública innovadora
 • Aplicació de la metodologia innovadora a diferents projectes organitzatius
 

Gestió

Realitzem projectes consultoria de negoci:

 • Gestió per processos
 • Noves Tecnologies: realitzem informes de tendències de les Noves Tecnologies a cada sector empresarial i també oferim la possibilitat d'implantar serveis de Noves Tecnologies
 • Implantació eines de gestió: Quadre de Comandament
 • Disseny i execució de processos de benchmarking
 • Lean Management: metodologia de treball per implantar l'eficàcia en tots els processos de negoci, eliminant les activitats que no aporten valor afegit per generar beneficis tangibles pel client final
 

Desenvolupament i implantació de Plans

Definició, implantació i seguiment de Plans. Consultoria, disseny, implantació i seguiment de diferents Plans de l’organització, com són:

 • Pla Estratègic
 • Pla TIC
 • Pla de Qualitat
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • Pla de Medi Ambient
 • Pla d’Igualtat
 • Pla de Transformació Digital

Així mateix, col·laborem en la realització de memòries (anual, qualitat, TIC, sostenibilitat, igualtat...)

 

Qualitat

Disseny, execució i seguiment de Plans de Qualitat

Implantació de noves tecnologies que milloren la qualitat dels processos i circuits de l’organització

Realitzem l’acompanyament en tot el procés de certificació/acreditació

 • ISO 9001, 14001
 • EMAS
 • UNE 93200
 • RSC (GRI, ISO 26000, SGE21, SA8000)
 • Acreditació Departament de Salut
 • Joint Commission
 

Gestió del canvi

Realitzem consultoria en gestió del canvi (formació, comunicació, esdeveniments, implantació, suport...) en diferents implantacions de projectes estratègics, com poden ser:

 • Desenvolupament de la Intranet o portal corporatiu
 • Implantació nova pàgina web institucional
 • Implantació ERP (Enterprise Resource Planning)
 • Implantació gestor documental
 • Implantació CRM (Customer Relationship Management)
 • Implantació HIS (Health Information System)
 

Desenvolupament de funcionals

Oferim l’acompanyament en la definició, disseny i comunicació de plans funcionals. Alguns exemples poden ser:

 • Funcional d’una aplicació tecnològica: en aquest cas, també oferim el servei de desenvolupament i implantació
 • Disseny funcional d’un servei

Col·laboració en la redacció de plans funcionals d’espais i edificis

 

Presentacions i comunicacions

Realització de presentacions institucionals en diferents formats.
Disseny, storyboard i creació de presentacions corporatives amb el suport de diferents aplicacions:

 • Microsoft Power Point
 • Prezi
 • Aplicacions web
 

Drons

Aplicació de drons al món empresarial i al sector ramader i agrícola.

 • Oferim serveis amb drons (fotografia, control termogràfic, vigilància...)
 • Formació de drons
 

Formació

Formació presencial, semipresencial i eLearning

 • Realitzem formació a mida per a diferents sectors, però especialment per a Sanitat i el món empresarial
 • Qualsevol metodologia formativa: presencial, semipresencial i eLearning
 • Possibilitat de disposar d’especialistes de gairebé totes les temàtiques relacionades amb els diferents sectors empresarials
 • Necessitat formativa detectada pel mateix client o per les accions de marketing realitzades per Lagrange Points
 • Formació actitudinal i motivacional: outdoors, gamificació, simulacions...

Mai no he entès el que fa el meu fill, però suposo que faci el que faci ho fa prou bé perquè sempre ha estat molt responsable. No és perquè jo sigui la seva mare, però és molt bon noi... Mai m'explica el que fa. Suposo que sap molt bé el que es porta entre mans.
-Rosalia Brugarola, mare d'en Josep Lluís

“Per progressar no hi ha prou en actuar; s’ha de saber en quin sentit s’ha d’actuar.”

–Gustavo Le Bon (1841-1931). Sociòleg i físic francès

Vols contactar amb nosaltres?